* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 22, câu hỏi 22

 

 

Vem eller vilka ska anmäla
ägarbyte av en bil till bilregistret?

Ai hoặc những ai sẽ thông báo
việc thay đổi chủ xe tới chỗ đăng ký xe?

 

A

Endast den nya ägaren.

A

Chỉ mỗi người chủ mới.

 

B

Både den gamla och den nya ägaren.

B

Cả người chủ cũ và người chủ mới.

 

C

Endast den gamla ägaren.

C

Chỉ mỗi người chủ cũ.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital