* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 25, câu hỏi 25

 

 

Vad är sant om manliga bilförare?

Câu nào đúng khi nói về những người lái xe lại là đàn ông?

 

A

De kör mer defensivt än kvinnor.

A

Họ lái có sự đề phòng hơn phụ nữ.

 

B

De överskattar ofta sin egen körförmåga.

B

Họ thường đề cao khả năng lái của mình.

 

C

De överskattar ofta riskerna i trafiken.

C

Họ thường đề cao những rủi ro trong giao thông.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital