* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 28, câu hỏi 28

 

 

När är det lättast att bedöma andra fordons hastighet?

Khi nào dễ định tốc độ tới các xe khác nhất?

 

A

När fordon närmar sig från sidan,
till exempel i en vägkorsning.

A

Khi xe chạy gần đến từ bên hông,
thí dụ như ở ngã tư đường.

 

B

Vid körning utom tättbebyggt område.

B

Khi lái xe ở ngoài khu vực đông đúc người.

 

C

Vid möte på rak väg.

C

Khi có xe ngược chiều trên đường thẳng.

 

D

I en kurva.

D

Ở một đường cua.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital