*Facebook

Kontakt, lin hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska krkortsfrgor p vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Frga 29, cu hỏi 29

 

 

Vilken r hgsta tilltna fordonsbredd inklusive last?

B̀ ṛng của xe tính lun cả đ̀
chở trn xe chỉ được dài nh́t là bao nhiu?

 

A

2,0 meter.

A

2,0 m.

 

B

2,2 meter.

B

2,2 m.

 

C

2,4 meter.

C

2,4 m.

 

D

2,6 meter.

D

2,6 m.

 

Rtt svar: D

Fregende frga

Nsta frga

Cu trả lời đng: D

Cu hỏi trước

Cu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping p ntet! Mode, data, mobil Mua sắm trực tuyến! Thời trang, my tnh, điện thoại galleria.digital