* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 32, câu hỏi 32

 

 

Vilken av nedanstående förargrupper
har längst reaktionstid I TRAFIKEN?

Những nhóm người lái xe nào sau đây
có thời gian phản ứng dài nhất TRONG GiAO THÔNG?

 

A

Förare i 18 – 19 årsåldern.

A

Những người lái xe ở lưới tuổi 18 – 19.

 

B

Förare i 40 – 50 årsåldern med mångårig körvana.

B

Những người lái xe ở lưới
tuổi 40 – 50 với nhiều năm lái xe.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital