* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 34, câu hỏi 34

 

 

Vad innebär gul streckad markering på trottoarkanten?

Vạch đường vàng trên mép đường có nghĩa là gì?

 

A

Stopp- och parkeringsförbud.

A

Cấm ngừng và cấm đậu.

 

B

Parkeringsförbud.

B

Cấm đậu.

 

C

Busshållplats.

C

Chỗ đợi xe buýt.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital