* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 36, câu hỏi 36

 

 

Vilket bränsle räknas som "förnyelsebart"?

Nhiên liệu nào được coi như "có thể làm mới lại"?

 

A

Naturgas.

A

Dầu thô.

 

B

Rapsolja.

B

Dầu cải dầu.

 

C

Diesel.

C

Dầu cặn diesel.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital