* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 38, câu hỏi 38

Vägkorsning, ngã tư đường

 

 

En förare närmar sig
vägkorsningen med en hastighet av 30 km/h.
Vilket uppträdande är riktigt i denna situation?

Một người lái xe chạy gần đến
ngã đường với một tốc độ là 30 km/h.
Sự xử lý nào là đúng trong tình huống này?

 

A

Stanna före övergångsstället.

A

Dừng trước chỗ qua đường của người đi bộ.

 

B

Bromsa hårt och stanna
10 meter före övergångsstället.

B

Phanh gấp và dừng xe 10 m
trước chỗ qua đường của người đi bộ.

 

C

Passera vägkorsningen med oförändrad hastighet.

C

Chạy ngang qua ngã đường với tốc độ không thay đổi.

 

D

Öka hastigheten och passera vägkorsningen.

D

Tăng tốc độ và chạy ngang qua ngã đường.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital