* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 40, câu hỏi 40

 

 

Vad innebär den gula blinkande lyktan?

Đèn vàng nhấp nháy có nghĩa là gì?

 

A

Varning.

A

Cảnh báo.

 

B

Fri väg.

B

Đường trống.

 

C

Explosiva varor.

C

Những mặt hàng dễ bùng nổ.

 

D

Vägarbete.

D

Công việc làm đường.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital