* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 41, câu hỏi 41

Vägmärke, biển đường

 

 

Du avser att svänga till vänster i nästa vägkorsning.
Vilket körfält ska du i första hand välja?

Bạn định quẹo trái ở ngã đường kế tiếp.
Vậy phần đường nào bạn sẽ chọn đầu tiên?

 

A

Eftersom körfältsmarkeringarna
inte syns får jag välja vilket av de
vänstersvängande körfälten som helst.

A

Bởi vì các vạch đường chia phần
đường không nhìn thấy rõ nên tôi được chọn
các phần đường quẹo trái nào cũng được.

 

B

Vänster.

B

Trái.

 

C

Höger.

C

Phải.

 

D

Mitten.

D

Chính giữa.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital