* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 44, câu hỏi 44

Spårvägskorsning, ngã tư đường rày xe lửa

 

 

Vad innebär det vita
blinkande ljuset vid spårvägskorsningen?

Đèn trắng nhấp nháy ở
ngã tư đường rày xe lửa có nghĩa là gì?

 

A

Varning!

A

Cảnh báo!

 

B

Kör!

B

Lái đi!

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital