* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 47, câu hỏi 47

Vägmärke, biển đường

 

 

Vad innebär vägmärket?

Biển đường này có nghĩa là gì?

 

A

Vägvisare till mål utanför kommunen.

A

Biển chỉ đường tới địa điểm nằm ngoài huyện.

 

B

Vägvisare till lokalt mål inom kommunen.

B

Biển chỉ đường tới địa điểm khu vực nằm trong huyện.

 

C

Vägvisare till tillfälligt arrangemang.

C

Biển chỉ đường tới chỗ tổ chức thi đấu tạm thời.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital