* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 49, câu hỏi 49

Vägmärke, biển đường

 

 

Vad innebär vägmärket?

Biển này có nghĩa là gì?

 

A

Vägvisare till lokalt mål.

A

Biển chỉ đường tới địa điểm khu vực.

 

B

Vägvisare till enskild väg.

B

Biển chỉ đường tới đường riêng rẽ.

 

C

Vägvisare till motorväg/motortrafikled.

C

Biển chỉ đường tới đường môtô lớn/đường tốc độ cao.

 

D

Vägvisare till allmän väg.

D

Biển chỉ đường tới đường thông thường.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital