* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 5, câu hỏi 5

 

 

Hur kan du upptäcka obalans i framhjulen?

Làm sao mà bạn có thể phát hiện được
có sự không thăng bằng ở bánh đằng trước?

 

A

Däcken på framhjulen slits mer på insidorna.

A

Bánh xe ở bánh đằng trước
mòn nhiều hơn ở các phần bên trong.

 

B

Bromssträckorna blir avsevärt längre i torrt väglag.

B

Các đoạn đường phanh sẽ
trở nên dài rõ rệt ở mặt đường khô.

 

C

Dragkraften på bakhjulsdrivna
bilar minskar i halt väglag.

C

Lực kéo ở các xe chạy
cầu sau sẽ giảm đi ở mặt đường trơn.

 

D

Ratten skakar i vissa hastigheter
(så kallad "rattfrossa").

D

Tay lái rung lên ở một số tốc độ (được gọi là"l").

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital