* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 50, câu hỏi 50

 

 

Fotgängaren blir påkörd.
Vem har störst skuld till olyckan?

Người đi bộ bị xe đụng.
Vậy ai chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ tai nạn?

 

A

Föraren av lastbilen.

A

Người lái xe tải.

 

B

Fotgängaren.

B

Người đi bộ.

 

C

Föraren som kört ut på vägrenen.

C

Người lái xe ra ngoài vỉa đường.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital