* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 51, câu hỏi 51

Vägmärke, biển đường

 

 

Vad innebär vägmärket?

Biển này có nghĩa là gì?

 

A

Vägvisning till tillfälligt arrangemang.

A

Biển chỉ đường tới chỗ tổ chức tạm thời thi đấu.

 

B

Tillfällig vägvisning vid vägarbete.

B

Biển chỉ đường tạm thời nằm ngay chỗ làm đường.

 

C

Vägvisning för fordon med miljöfarlig last.

C

Biển chỉ đường cho các xe chở hàng nguy hiểm.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital