* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 52, câu hỏi 52

Vägmärke och vägmarkering, biển đường và vạch đường

 

 

Vilket vägmärke kombineras med linjen?

Biển đường nào được phối hợp chung với đường lằn?

 

A

Vägmärke A.

A

Biển A.

 

B

Vägmärke B.

B

Biển B.

 

C

Vägmärke C.

C

Biển C.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital