* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 53, câu hỏi 53

Vägmärke, biển đường

 

 

Ska du ge körriktningstecken om du följer huvudleden?

Bạn có cần phải ra dấu không
nếu bạn chạy theo con đường chính?

 

A

Ja.

A

Có chứ.

 

B

Nej.

B

Không.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital