* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 54, câu hỏi 54

Vägmärke, biển đường

 

 

Vad innebär vägmärket?

Biển đường này có nghĩa là gì?

 

A

Vägarbetet har upphört för dagen.

A

Công việc làm đường đã ngưng trong ngày.

 

B

Slut på vägarbetsområde.

B

Khu vực làm đường đã chấm dứt.

 

C

Förbjudet område för vägarbetet.

C

Khu vực cấm vào do làm đường.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital