* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 55, câu hỏi 55

Vägmärke, biển đường

 

 

Vilket fordon får INTE köra in
på en väg utmärkt med detta märke?

Xe nào KHÔNG được lái vào đường có để biển này?

 

A

Motorcyklar.

A

Các xe máy.

 

B

Väghållningsfordon.

B

Xe làm đường.

 

C

Jordbrukstraktorer.

C

Các xe máy cày làm ruộng.

 

D

Bussar.

D

Các xe buýt.

 

E

Tunga lastbilar med ett tillkopplade tunga släp.

E

Các xe tải nặng với một kéo loại nặng.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital