* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 13, câu hỏi 13

 

 

Är du skyldig att använda vägrenen?

Bạn có bắt buộc dùng vỉa đường không?

 

A

Nej, inte normalt.

A

Không, bình thường không.

 

B

Ja, alltid då bakomvarande ger signal för omkörning.

B

Có chứ, bao giờ cũng vậy khi xe chạy
đằng sau cho thấy tín hiệu muốn vượt xe.

 

C

Ja, alltid om jag kör med
lägre hastighet än den högsta tillåtna.

C

Có chứ, bao giờ cũng vậy nếu tôi lái
với tốc độ thấp hơn tốc độ cho phép cao nhất.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital