* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 14, câu hỏi 14

 

 

Vilken risk finns vid omkörning av tunga lastbilar?

Rủi ro nào xuất hiện khi lái vượt các xe tải nặng?

 

A

De ökar ofta hastigheten i nedförsbackar.

A

Chúng nó thường tăng tốc độ ở các chỗ dốc xuống.

 

B

De minskar ofta hastigheten i uppförsbackar.

B

Chúng nó thường giảm tốc độ ở các dốc lên.

 

C

De framförs ofta med högre hastighet än övrig trafik.

C

Chúng nó thường chạy với tốc độ cao hơn các xe khác.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital