* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 16, câu hỏi 16

 

 

En personbilsförare kolliderar vid en
vänstersväng med ett mötande tvåhjuligt fordon.
Vad är sannolikt olycksorsaken?

Một người lái xe ô tô đụng phải
một xe hai bánh chạy ngược chiều khi quẹo trái.
Nguyên nhân tai nạn thật ra như thế nào?

 

A

Bilföraren uppfattade det mötande fordonet som
en moped när det i själva verket var en motorcykel.

A

Người lái xe hơi đã cảm nhận
xe chạy ngược chiều là một xe máy nhỏ
nhưng thật tế nó lại là một xe mô tô.

 

B

Bilföraren uppfattade det mötande fordonet som
en motorcykel när det i själva verket var en moped.

B

Người lái xe hơi đã cảm nhận
xe chạy ngược chiều là một xe mô tô
nhưng thật tế nó lại là một xe máy nhỏ.

 

C

Bilföraren uppfattade det mötande fordonet
som en cykel när det i själva verket var en moped.

C

Người lái xe hơi đã cảm nhận
xe chạy ngược chiều là một chiếc xe đạp
nhưng thật tế nó lại là một xe máy nhỏ.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital