* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 17, câu hỏi 17

 

 

Vilken risk finns i samband med backning?

Rủi ro nào xuất hiện khi lùi xe?

 

A

Bilens styrservo fungerar sämre än vid körning framåt.

A

Trợ lực tay lái của xe sẽ kém đi hơn lúc chạy thẳng.

 

B

Den som backar förflyttar sig i regel mot trafiken.

B

Người lùi xe đang dịch
chuyển theo lệ ngược lại với giao thông.

 

C

Bilen blir trögbromsad.

C

Xe sẽ trở nên phanh khó hơn.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital