* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 19, câu hỏi 19

 

 

En förare kopplar en släpvagn till sin bil
och lastar den så att kultrycket blir för lågt.
Hur inverkar detta på fordonskombinationens
köregenskaper?

Một người lái xe gắn một cái móc kéo
vào xe của mình và chất đồ lên móc sao để
cho áp suất lên khối tròn bị thấp. Vậy việc đó
sẽ ảnh hưởng khuynh hướng lái của sự phối
hợp xe như thế nào?

 

A

Dragbilens halvljus blir bländande.

A

Đèn ngày của xe kéo sẽ làm cho chói mắt.

 

B

Släpvagnen kommer att uppträda
instabilt vid körning och "åla sig" på vägen.

B

Cái móc kéo sẽ chạy
không vững và "lảo đảo" trên đường.

 

C

Fordonskombinationens bromssträcka
blir mycket längre än vid rätt kultryck.

C

Đoạn đường phanh của sự phối hợp xe sẽ
trở nên dài hơn lúc dùng đúng áp suất lên khối tròn.

 

D

Dragbilen blir trögstyrd.

D

Xe kéo sẽ trở nên khó đánh tay lái.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital