* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 2, câu hỏi 2

 

 

Vad är riktigt?

Câu nào là đúng?

 

A

Reaktionssträcka plus bromssträcka är stoppsträcka.

A

Đoạn đường phản ứng cộng với
đoạn đường phanh thành đoạn đường ngừng xe.

 

B

Stoppsträcka plus reaktionssträcka är bromssträcka.

B

Đoạn đường ngừng xe cộng với
đoạn đường phản ứng thành đoạn đường phanh.

 

C

Bromssträcka plus stoppsträcka är reaktionssträcka.

C

Đoạn đường phanh cộng với
đoạn đường ngừng xe thành đoạn đường phản ứng.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital