* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 22, câu hỏi 22

 

 

Under vilka förhållanden är det
svårast att bedöma mötande fordons hastighet?

Trong những hoàn cảnh nào khó định
được tốc độ của xe chạy ngược chiều nhất?

 

A

I mörker inom tättbebyggt område.

A

Ban đêm trong khu vực đông người.

 

B

I dagsljus på rak landsväg.

B

Ban ngày trên đường xa lộ thẳng.

 

C

I mörker på rak landsväg.

C

Ban đêm trên đường xa lộ thẳng.

 

D

I dagsljus inom tättbebyggt område.

D

Ban ngày trong khu vực đông người.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital