*Facebook

Kontakt, lin hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska krkortsfrgor p vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Frga 26, cu hỏi 26

 

 

Vilken/vilka myndighetspersoner har rtt
att utfra s kallad flygande inspektion p din bil?

Ai/những người chính quỳn nào
có quỳn thực hịn vịc được gọi là
kỉm soát đ̣t xút ở xe của bạn?

 

A

Endast polisman.

A

Chỉ m̃i người cảnh sát.

 

B

Polisman och bilinspektr.

B

Người cảnh sát và vin thanh tra xe.

 

C

Endast bilinspektr.

C

Chỉ m̃i vin thanh tra.

 

Rtt svar: B

Fregende frga

Nsta frga

Cu trả lời đng: B

Cu hỏi trước

Cu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping p ntet! Mode, data, mobil Mua sắm trực tuyến! Thời trang, my tnh, điện thoại galleria.digital