* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 27, câu hỏi 27

 

 

Vilka yttre faktorer ökar
svårighetsgraden i körningen mest?

Những nhân tố bên ngoài nào làm
tăng mức độ khó khăn trong lúc lái xe nhất?

 

A

Vinterväglag och lågt stående sol.

A

Mặt đường mùa đông và mặt trời lúc xế chiều.

 

B

Mörker och regn i tät trafik.

B

Trời tối và mưa trong giao thông đông đúc.

 

C

Dagsljus och regn

C

Trời sáng và mưa.

 

D

Värmebölja och krokig smal landsväg.

D

Trời nóng bức và đường làng nhỏ lại ngoằn ngòe.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital