* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 3, câu hỏi 3

 

 

Vilken åtgärd gör att din bilmotor bullrar mindre?

Biện pháp nào làm cho máy xe của bạn đỡ kêu hơn?

 

A

Undvika kraftiga accelerationer.

A

Tránh nhấn mạnh ga.

 

B

Köra offensivt.

B

Chạy đề phòng.

 

C

Använda syntetiskt motorolja.

C

Dùng dầu máy loại tổng hợp.

 

D

Öka glykolhalten i kylarvätskan.

D

Tăng lượng glycol trong nước làm nguội.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital