*Facebook

Kontakt, lin hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska krkortsfrgor p vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Frga 32, cu hỏi 32

 

 

Vad r riktigt om avgasfroreningar?

Cu nào là đúng khi nói v̀
sự nhĩm do các khí thải gy ra?

 

A

Alla froreningar bryts ned snabbt.

A

T́t cả các nhĩm sẽ được phn hủy nhanh chóng.

 

B

Vissa froreningar bryts ned snabbt,
medan andra blir kvar i naturen under lngre tid.

B

Ṃt ś nhĩm được phn hủy nhanh chóng,
trong khi đó ṃt ś khác ṽn t̀n lại trong thin nhin
trong thời gian dài dẵng.

 

C

Inga froreningar bryts ned av naturen.

C

Khng có sự nhĩm nào
được phn hủy trong thin nhin.

 

Rtt svar: B

Fregende frga

Nsta frga

Cu trả lời đng: B

Cu hỏi trước

Cu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping p ntet! Mode, data, mobil Mua sắm trực tuyến! Thời trang, my tnh, điện thoại galleria.digital