* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 36, câu hỏi 36

 

 

När får man använda varningsblinkers?

Khi nào người ta được dùng đèn cảnh báo xe hư?

 

A

När man stannat på en
busshållplats för att släppa av passagerare.

A

Khi người ta đã dừng xe ở chỗ đợi
xe buýt để cho một người hành khách xuống xe.

 

B

När man blivit tvungen att stanna
på en landsväg på grund av punktering.

B

Khi người ta bị bắt buộc dừng xe
lại trên một đường xa lộ vì lý do nổ lốp xe.

 

C

När man lastar eller lossar gods.

C

Khi người ta chất hoặc dỡ hàng hóa.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital