* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 39, câu hỏi 39

 

 

Du planerar att köra om cyklisten.
Vilken är den största risken?

Bạn đang định vượt người chạy xe đạp.
Vậy rủi ro nào là lớn nhất?

 

A

Mötande bil.

A

Xe chạy ngược chiều.

 

B

Bakomvarande bil.

B

Xe chạy ở đằng sau.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital