* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 4, câu hỏi 4

 

 

Hur avgör du lättast om du kör med
tillräckligt avstånd till framförvarande fordon?

Bạn làm sao định đoạt được dễ nhất rằng bạn
chạy với khoảng cách vừa đủ tới xe chạy ở đằng trước?

 

A

Jag använder den så kallade "femsekundsregeln".

A

Tôi áp dụng cái mà được gọi là "luật năm giây".

 

B

Jag använder den så kallade "tresekundsregeln".

B

Tôi áp dụng cái mà được gọi là "luật ba giây".

 

C

Kör jag i 90 km/h håller jag minst 
90 meters avstånd till framförvarande fordon.

C

Nếu tôi lái với tốc độ 90 km/h thì tôi giữ
khoảng cách ít nhất là 90 m tới xe chạy đằng trước.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital