* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 44, câu hỏi 44

Vägmarkering, vạch đường A    Vägmarkering, vạch đường B

Vägmarkering, vạch đường C    Vägmarkering, vạch đường D

 

 

Vilken vägmarkering visar en
körbana som är reserverad för särskild trafik?

Vạch đường nào cho thấy đó là một lòng đường
mà được dành riêng cho giao thông đặc biệt nào đó?

 

A

A.

A

A.

 

B

B.

B

B.

 

C

C.

C

C.

 

D

D.

D

D.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital