* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 46, câu hỏi 46

 

 

Är närmaste framförvarande fordon ett släpfordon?

Xe đang chạy gần đằng trước
có phải là một loại xe móc kéo không?

 

A

Ja.

A

Có chứ.

 

B

Nej.

B

Không.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital