*Facebook

Kontakt, lin hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska krkortsfrgor p vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Frga 47, cu hỏi 47

 

 

Vilka fordon ska baktill vara utmrkta med denna skylt?

Những xe nào mà đằng sau có đ̉ bỉn như ṿy?

 

A

Alla fordon med en
konstruktiv hastighet av hgst 30 km/h.

A

T́t cả các loại xe với t́c đ̣
được ću tạo chạy cao nh́t là 30 km/h.

 

B

Alla fordon med en
konstruktiv hastighet av hgst 40 km/h.

B

T́t cả các loại xe với t́c đ̣
được ću tạo chạy cao nh́t là 40 km/h.

 

C

Alla motorredskap.

C

T́t cả các loại xe chở phụ tùng.

 

D

Alla traktorer.

D

T́t cả các loại xe máy cày.

 

Rtt svar: D

Fregende frga

Nsta frga

Cu trả lời đng: D

Cu hỏi trước

Cu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping p ntet! Mode, data, mobil Mua sắm trực tuyến! Thời trang, my tnh, điện thoại galleria.digital