* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 51, câu hỏi 51

 

 

Jag avser att åka in på vägen till vänster.
Vilket alternativ beskriver det säkraste sättet
att genomföra svängen?

Bạn định là sẽ quẹo vào trong con đường về bên trái.
Vậy cách nào cho thấy đó là cách quẹo an toàn nhất?

 

A

Jag placerar bilen nära vägens
mittlinje och genomför en vänstersväng.

A

Tôi để vị trí của xe nằm gần đường
lằn chính giữa và thực hiện việc quẹo trái.

 

B

Jag kör förbi vägkorsningen,
vänder på säker plats och gör en högersväng.

B

Tôi chạy ngang qua ngã đường,
vòng xe lại ở một chỗ an toàn và quẹo phải.

 

Rätt svar: B

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: B

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital