* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 52, câu hỏi 52

 

 

Du och den mötande bilen kör cirka 40 km/h.
Hur ska du uppträda?

Bạn và xe chạy ngược chiều đang lái với tốc độ
khoảng 40 km/h. Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?

 

A

Jag stannar och lämnar
företräde åt den mötande bilen.

A

Tôi dừng xe lại và nhường
quyền ưu tiên cho xe chạy ngược chiều.

 

B

Jag kör vidare utan att stanna.

B

Tôi lái tiếp đi mà không cần phải dừng xe lại.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital