* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 53, câu hỏi 53

 

 

Vägen är smal och har mötesplatser.
Vilket alternativ visar det bästa sättet att köra
genom kurvorna?

Đường chạy thì nhỏ và có những chỗ gặp gỡ.
Vậy ví trí chạy nào cho biết đó là cách chạy tốt nhất
khi chạy qua các đường cua?

 

A

Alternativ A.

A

Vị trí chạy kiểu A.

 

B

Alternativ B.

B

Vị trí chạy kiểu B.

 

C

Alternativ C.

C

Vị trí chạy kiểu C.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital