* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 8, đề thi 8

Fråga 63, câu hỏi 63

 

 

Du kör med helljus. När ska du
blända av till halvljus vid mötet som på bilden?

Bạn đang bật đèn pha chạy. Khi nào bạn sẽ phải
tắt đèn pha để lại đèn ngày lúc gặp gỡ như trong hình?

 

A

Tidigare än på rak väg.

A

Sớm hơn lúc chạy trên đường thẳng.

 

B

På samma avstånd som på rak väg.

B

Ở cùng khoảng cách như lúc chạy trên đường thẳng.

 

C

Senare än på rak väg.

C

Muộn hơn lúc chạy trên đường thẳng.

 

Rätt svar: C

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: C

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital