* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 11, câu hỏi 11

 

 

Vilken belysning får vara tänd samtidigt
med halvljuset vid möte med annat fordon?

Đèn nào được bật sáng cùng
với đèn ngày khi gặp gỡ các xe khác?

 

A

Extra ljus.

A

Đèn phụ.

 

B

Dimljus.

B

Đèn xương mù.

 

C

Helljus.

C

Đèn pha.

 

D

Parkeringsljus.

D

Đèn đậu xe.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital