* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 12, câu hỏi 12

 

 

Vilken är den STÖRSTA risken med spår i körbanan,
orsakade av dubbdäck, vid körning i regn?

Rủi ro LỚN NHẤT nào khi chạy trên lòng
đường có rãnh, gây ra do lốp đinh, lúc trời mưa?

 

A

Försämrad kurshållning.

A

Sự giảm khuynh hướng lái.

 

B

Stenskott.

B

Sự văng sỏi.

 

C

Däcken blir snedslitna.

C

Lốp xe sẽ trở nên mòn đi.

 

D

Vattenplaning.

D

Sự trơn nước.

 

Rätt svar: D

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: D

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital