* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 15, câu hỏi 15

 

 

En förare som kör berusad blir inblandad
i en trafikolycka. Kan han bli återbetalningsskyldig
till försäkringsbolaget?

Một người lái xe say rượu đã bị liên can
trong một vụ tai nạn giao thông. Vậy anh ta
có thể nào phải có trách nhiệm hoàn trả lại
tiền cho công ty bảo hiểm không?

 

A

Ja, även om motparten är vållande.

A

Có chứ, mặc dù đối phương là người gây ra.

 

B

Ja, men endast om han själv är vållande.

B

Có chứ, nhưng chỉ khi nào nếu anh ta tự gây ra.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital