* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 17, câu hỏi 17

 

 

När får du köra med dimbakljuset tänt i mörker?

Khi nào bạn được bật đèn
xương mù đằng sau khi chạy xe trong đêm?

 

A

Vid dimma, när inget
annat fordon syns i backspegeln.

A

Lúc trời xương mù, khi không có
xe nào khác xuất hiện trong kính hậu.

 

B

Vid dimma, när ett annat
fordon ligger nära bakom dig.

B

Lúc trời xương mù, khi không có
xe nào khác nằm đằng sau xe bạn.

 

C

Vid duggregn.

C

Lúc mưa bụi.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital