* Facebook

Kontakt, liên hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska körkortsfrågor på vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Fråga 7, câu hỏi 7

 

 

Vilken av nedanstående förare
är MINST inblandad i trafikolyckor?

Trong những người lái xe sau đây người
nào ÍT bị liên can trong các vụ tai nạn giao thông?

 

A

Den som kör defensivt.

A

Người lái xe có sự đề phòng.

 

B

Den som har kort reaktionstid.

B

Người có thời gian phản ứng ngắn.

 

Rätt svar: A

Föregående fråga

Nästa fråga

Câu trả lời đúng: A

Câu hỏi trước

Câu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping på nätet! Mode, data, mobil… Mua sắm trực tuyến! Thời trang, máy tính, điện thoại galleria.digital