*Facebook

Kontakt, lin hệ

Cookies

SvenskaViet.se

 

Startsidan, trang chủ / Svenska krkortsfrgor p vietnamesiska / Prov 5, đề thi 5

Frga 42, cu hỏi 42

Dck, những ĺp

 

 

Vilket/vilka dck fr du kra med i januari?
(Vintervglag rder)

Ĺp/những ĺp nào mà bạn được chạy trong tháng ṃt
(Điều kiện đường mùa đng)?

 

A

Endast dck 1.

A

Chỉ m̃i ĺp xe ś 1.

 

B

Endast dck 2.

B

Chỉ m̃i ĺp xe ś 2.

 

C

Dck 1, 2 och 3.

C

Ĺp xe ś 1,2 và 3.

 

D

Endast dck 3.

D

Chỉ m̃i ĺp xe ś 3.

 

E

Dck 1 och 2.

E

Ĺp xe ś 1 và 2.

 

Rtt svar: E

Fregende frga

Nsta frga

Cu trả lời đng: E

Cu hỏi trước

Cu hỏi tiếp theo

 

 

 

Shopping p ntet! Mode, data, mobil Mua sắm trực tuyến! Thời trang, my tnh, điện thoại galleria.digital